Bezpečnostní vazby dělíme na dynamické a statické. Jde o jedno z konzervačních opatření, které slouží ke zvýšení stability koruny stromu. Instalací bezpečnostních vazeb předcházíme újmě na zdraví či majetku lidí a jsme schopni částečně oddálit přirozenou destrukci stromu.

Dynamické vazby

Umožňují volný pohyb koruny stromu. Tyto vazby jsou instalovány tak, aby při extrémním výkyvu zabránily odtržení části kmene nebo kosterních větví.

Statické vazby

Instalace statických vazeb (předepjaté) se nejčastěji používá u stromů, kde se dá předpokládat vysoké riziko selhání. Tyto vazby zmírňují pákové zatížení, ale zabraňují přirozenému pohybu stromu. Je vhodné je kombinovat s vazbou dynamickou (v horní části stromu).

 

Copyright © 2015 - 2022 VYSPRA - specialista na výškové práce. Web&design by Studio v4U