Pravidelné ošetřování stromů je kompromisem mezi jejich přirozeným růstem a potřebami lidí. Vhodnými zásahy jako jsou především ořezy stromů se prodlužuje jejich životnost a zlepšuje jejich zdraví.

Provádíme všechny druhy řezu a ořezu stromů

Výchovný

Cílem je vytvoření pevné kostry koruny přirozeného charakteru, či dle předpokládané funkce pozměněná – např. k zajištění dostatečně vysoké báze koruny neomezujících provoz.

Zdravotní

Nejběžnější a v současnosti nejvíce používaný jehož cílem je vysoká a dlouhodobá funkčnost stromu, minimalizace jeho negativního působení na okolí.

Bezpečnostní

Bezpečnostní řez je omezená varianta zdravotního řezu zaměřená na odstranění větví suchých, prasklých, zlomených či jinak poškozených, které svojí velikostí nebo umístěním přímo ohrožují provozní bezpečnost v blízkosti stromu. Tento řez je možné provádět v průběhu celého roku neboť řeší aktuální riziko a odstraňuje na první pohled patrné nedostatky.

Redukční řez

Jedná se o kategorii více druhů řezů jejichž výsledkem je redukce velikosti koruny stromu. Jsou to speciální řezy prováděné zejména z objektivních důvodů omezení velikosti koruny směrem k překážce (dům, nadzemní vodiče el. vedení apod.).

 

Copyright © 2015 - 2022 VYSPRA - specialista na výškové práce. Web&design by Studio v4U