Odborné a znalecké posudky

Posouzení zdravotního stavu stromů s ohledem na jejich provozní bezpečnost na stanovišti. Zhodnocení vitality jedince a jeho možnosti setrvání na stanovišti. Navržení konkrétních technologických zásahů. Vizuální a přístrojové hodnocení jedinců na jejich odolnost proti zlomu či vyvrácení.

Dendrologické průzkumy

Určení taxonu dřevin v zájmovém území se zanamenáním a vyhodnocením údajů a hodnot dle požadovaného účelu.

Inventarizace dřevin a plány péče

Se soustřeďují na zjištění počtu, polohy a stavu stromových dřevin na daném území.Podrobným rozborem je vyhodnocen zdravotní stav, rozsah poškození a bezpečnost jedince, stresové faktory a perspektiva na stanovišti.U každého stromu je navržena technologie jeho údržby spolu s naléhavostí zásahu a doporučeným termínem další kontroly.

Oceňování dřevin

Používáme všechny hlavní metodiky pro oceňování dřevin v ČR (metodika AOPK ČR, Hessenská metodika, zákon č. 151/97 Sb. O oceňování majetku) a umíme je využívat v praxi. Metodika AOPK ČR je doporučena k využívání soudním znalcům a orgánům ochrany přírody v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb.

Studie a projekty

Copyright © 2015 - 2022 VYSPRA - specialista na výškové práce. Web&design by Studio v4U